fbpx

VACATURE


Directeur-bestuurder

schrit_tmacher is een grensoverschrijdend modern dansfestival met podia in Aken (DE), Heerlen (NL) en Eupen (BE). Vanuit alle windstreken en continenten presenteert het festival boeiende ontwikkelingen in de mondiale dans met elk voorjaar topgezelschappen in de Euregio om zich te presenteren aan een snelgroeiend en zeer enthousiast publiek. Jaarlijks genieten ruim 18.000 mensen van een omvangrijk internationaal palet aan verhalen, danstalen en stijlrichtingen in combinatie met een boeiend programma van lezingen, films, tentoonstellingen en workshops. Onder de naam GENERATION2 investeert schrit_tmacher binnen de kaders van het festival tegelijk in het danspubliek van de toekomst.

Stichting StEP by StEP is de motor achter de Nederlandse kant van het dansfestival. Daartoe ontvangt zij subsidies van het Fonds Podiumkunsten, de provincie Limburg en de gemeente Heerlen. De stichting wordt geleid door een directeur/bestuurder en werkt volgens een raad van toezicht-model. De artistieke leiding, festival coördinatie, programmering en marketing zijn uitbesteed aan Parkstad Limburg Theaters. Dat betekent dat de stichting zelf geen personeel in loondienst heeft en de directeur/bestuurder geen personele verantwoordelijkheid draagt. De artistieke leiding is in handen van Janine Dijkmeijer, tevens directeur-bestuurder van PLT. Na een overgangsfase met een interim bestuurder zoeken wij nu een

Directeur-bestuurder

250 uur op jaarbasis; inzet in overleg en passend bij het ritme van het festival.

De Directeur-bestuurder borgt het onafhankelijke bestuur van de stichting SbS.

 • Is verantwoordelijk voor beleid, de uitvoering van het beleid en het zorgvuldig beheer van de financiën.
 • Ontwikkelt in nauwe samenspraak met de artistieke leiding een duurzame strategische visie ten aanzien van de positie van Schrit_tmacher in het lokale, regionale en (inter)nationale culturele en maatschappelijk veld.
 • Ontwikkelt een stevige toekomstige financiële basis en zoekt naar vormen van samenwerking en financiering.
 • Vertegenwoordigd de organisatie in externe overleggen met (onder andere) de gemeente en andere overheden.
 • Als opdrachtgever van de uitvoeringspartner PLT verantwoordelijk voor de begroting en de budgetten.

In goede samenwerking met de artistiek leider (AL) en het team van PLT draagt hij/zij/hen zorg voor:

 • Opstellen (meerjaren)begroting
 • Budgetbewaking
 • Relatiemanagement belangrijke stakeholders
 • Coördinatie project- en meerjarige subsidieaanvragen en verantwoording
 • Acquisitie van financiële bronnen zoals sponsoren en vermogens-private fondsen
 • Coördinatie jaarverslag en jaarrekening van de stichting
 • Het rapporteren aan, informeren van en afstemmen met de RvT
 • Aansturing of uitvoering zakelijke ondersteuning (bv aansturen notulist, afspraken coördineren en agendaplanning bewaken)
 • Bewaking van naleving van de codes Governance Cultuur, Fair Practice en Diversiteit en Inclusie.

Wij zoeken

 • een professional met ervaring in het besturen van non profit organisaties in de culturele sector;
 • communicatieve en representatieve vaardigheden;
 • kennis en ervaring met financiële bedrijfsvoering en ondernemerschap;
 • kennis en ervaring met het aanvragen en verantwoorden van (meerjarige) subsidies;
 • ervaring met fondsenwerving zowel privaat en publiek;
 • een samenwerker met goed oog voor kansen;
 • hands-on digitale vaardigheden in Office pakketten;
 • beheersing van de Duitse taal is een pré;
 • kennis en ervaring een band met de Euregio Maas/Rijn is een pré.

Wij denken aan

Iemand die al een soortgelijke functie (in deeltijd) vervult en deze goed kan combineren.

Wij bieden

Voor het vervullen van de bestuurlijke rol is een (ZZP) honorarium beschikbaar voor circa 250 uur. De bestuurder is, vanzelfsprekend rekening houdend met het ritme van het festival en aanvraagdeadlines, vrij in het bepalen van de inzet van uren en de werkplek. Binding met de regio is een pré maar niet strikt noodzakelijk. Het honorarium wordt in overleg bepaald, met de CAO Theater als referentiekader. Overeenkomst in beginsel voor de duur van 1 jaar.

Reageren

Stuur je reactie inclusief offerte uiterlijk 23 juni 2024 naar Mare de Groot, voorzitter van de Raad van Toezicht op mail@maredegroot.nl

Gesprekken worden gepland in de week van 24 juni 2024.