Home

HET ZOMERT TIJDENS SCHRIT_TMACHER 2021!

Er is lang naar uitgezien. Van 18 juni tot en met 15 juli vindt de 26ste editie van schrit_tmacher plaats. 
Korter dan de gebruikelijke vijf weken en in een hybride vorm met zowel OFF- als ONline activiteiten, maar zeker even spraakmakend als eerdere jaren. 

We zijn er trots op om weer live een aantal Nederlandse premières van gezelschappen uit het buitenland aan het publiek te mogen presenteren. 

De zomerse 26e editie legt een sterk accent op dansvernieuwing, actualiteit en niet-westerse perspectieven.

Dans verbindt. En die verbinding is nu harder nodig dan ooit.